Skip to content

airsoft in dedemsvaart

Een nieuwe sport voor de gemeente Hardenberg

Inleiding

 De gemeente Hardenberg heeft in juli 2021 haar omgevingsvisie gepresenteerd waarin onder andere uitgesproken is dat het behoud van de streekfunctie zeer belangrijk is en hierbij is, groei, als uitgangspunt genomen. Wij moeten ondernemend en vitaal blijven. Betreft Welzijn & Sport staat in deze visie dat het aanboren van nieuwe doelgroepen zal worden ondersteunt door de gemeente.

Met behoud van het goede en respect voor het bestaande. En altijd vanuit een open houding en een belofte tot samenwerking.

 Airsoft is de snelst groeiende sport van Nederland. De vraag naar training- en wedstrijdenlocaties is hoog. Binnen de Defensie en Politie wordt Airsoft meer en meer ingezet.
In het onderzoek van februari 2019 door instituut Mulier is o.a. te lezen dat Airsoft zeer populair , uniek en laagdrempelig is. Om de sterke groei te ondersteunen is het zeer belangrijk dat o.a. meer Airsoft locaties worden gerealiseerd is het advies!

Hieronder zal het e.e.a. worden toegelicht en worden uitvergroot om een duidelijk en compleet beeld te geven waarom Airsoft Dedemsvaart een aanwinst zou zijn voor Landstad Hardenberg!

Inleiding

November, 2015
Start Power Jungle
Per 1 januari 2016 is de huur van de Power Jungle ingegaan nadat in November 2015 de omgevingsvergunning is afgegeven. De duur van de afwijking van het bestemmingsplan is op 10 jaar gezet met in 1e instantie 3 jaar exploiteren om vervolgens te evalueren met advies tot wijzigen bestemmingsplan indien de nieuwe functie en gebruik terrein definitief is.
November, 2015
Tot en met 2019
Power Jungle activiteiten
Bootcamp, fitness en calisthenics waren de hoofdactiviteiten met tussendoor 1 daagse sportieve evenementen zoals de succesvolle obstacle warrior run. Vele sportteams uit de regio hebben een bezoek gebracht voor de teambuilding spirit. Helaas bleef de rendabiliteit uit ondanks alle mooie sportieve momenten en tijden.
Het werd tijd om te schakelen om zo alle bloed, zweet en tranen niet voor niks te laten zijn.
Tot en met 2019
Zomer 2019
Plan airsoft
In de zomer van 2019 ontstond het idee om van de Power Jungle een airsoft trainingslocatie te maken. Na het sparren en feedback met o.a. de airsoftbond bleef het idee overeind staan. Er bleven meer kansen over dan bedreigingen en kan de sport Airsoft bestaansrecht hebben in Dedemsvaart.
Zomer 2019
September, 2019
Aanvraag Airsoft
Begin september 2019 heb ik mijn verzoek voor Airsoft ingediend bij de gemeente. Er bleek tegelijk een verzoek van buurman Dhr. R.Bults te liggen betreft gebruik voormalig gemeentepark. Vanuit de gemeente is het iniatief ontstaan om beide verzoeken in een mogelijke integraal plan te gieten. Detmer Hoekstra heeft mij 19 september 2019 namens de gemeente hiervan op de hoogte gesteld.
September, 2019
tot en met 12 juli 2021
Proces integraal plan
In het beginsel verliep het proces stroef totdat Mathieu ter Morsche het proces ging begeleiden namens de gemeente. Mathieu heeft zowel met mij (John Mol) als met Dhr. Bults gepraat en zijn conclusie was: Plan Bults en Mol raken elkaar niet, samenwerken niet van toepassing en was het duidelijk dat elks hun eigen koers willen varen. Ex-wethouder Dhr. Ten Cate is ook nog op bezoek geweest. Sinds februari 2021 tot 12 juli 2021 was ik in afwachting welke stappen ik nu moest ondernemen om toestemming en/of vergunning te verkrijgen.
tot en met 12 juli 2021
12 juli 2021
Principe standpunt vragen
Op 12 juli ontving ik de mail waarin o.a. het advies werd gegeven om een Principe standpunt van het college te vragen middels een brief of principe verzoek. Dit te meer omdat Dhr. Bults ondertussen een planologisch principe verzoek heeft ingediend met als onderdeel van zijn plan, gebruik maken van het perceel wat ik huur en waar ik mijn Airsoft plan wilt starten. Dhr. Bults is vrij in wat hij aanvraagt maar gezien het proces van het integraal plan vind ik deze keuze niet passen bij het proces maar dat terzijde.
12 juli 2021
Heden
Pro-actief
Samen met het airsofteam F.I.S.H. uit Hardenberg zijn we op alle vlakken (pro)actief bezig. Er is een interesse poll gestart met reeds 600 positieve inzendingen. Er zijn lijnen uitgezet bij de Defensie, Politie, Airsoftbond en lokale ondernemers. Ons Airsoftplan wordt breed gedragen en is men enthousiast over het plan. Het verzoek om een principe standpunt zal binnenkort worden ingediend.
Heden

ons doel

Wij willen een onderscheidend airsoft sportcenter worden waar je de sport individueel of in teamverband kunt uitoefenen voor beginner en gevorderde. De bond heeft onder ander de focus op het opzetten van een competitie met een landelijke ranking systeem. Onze koers zal ook gericht zijn op competitie en events in het weekend met doordeweeks trainingsavonden. Een ander doel is door middel van de geheel nieuwe sport in de gemeente een nieuwe doelgroep in beweging te laten krijgen.

Waarom Airsoft?

 Buiten sporten en het liefst met teamverband mogelijkheden is naar mijn mening de gezondste manier van sporten voor zowel geest als lichaam. Alle sport en airsoft aspecten vallen samen met mijn visie op sport en de unieke outdoorlocatie Langewijk 133. Met Airsoft  Dedemsvaart zullen we een totaal nieuwe sport aanbieden in de gemeente Hardenberg. Het bereik zal zelfs regionaal en landelijk zijn. 
Het perceel Langewijk 133 is een perfect terrein voor Airsoft en heeft reeds een sport en recreatie geschiedenis. Het natuurlijke karakter van het terrein is waar men lovend over is na een bezoek en dit willen we behouden en voortzetten. We zullen echt een aanwinst zijn voor de sport Airsoft en voor de gemeente Hardenberg.

Veiligheid en kaders

De Airsoft bond heeft een duidelijke structuur met regels, voorwaarden en veiligheidsvoorschriften voor zowel ondernemers als voor de airsoftspelers. Om een airsoft locatie te starten moet je voldoen aan een uitgebreide checklist. Door middel van 2 audits wordt deze checklist op de locatie beoordeeld. Na het verkrijgen van het certificaat is deze een jaar geldig en alle tussentijds veranderingen moeten gemeld worden. Om airsoft te beoefenen moet je 18+ zijn, in bezit zijn van een VOG en lid zijn van de bond NABV. Tijdens een oriënterend gesprek met de bond en een airsoftspeler, die tevens bij de politie werkt, werd aangegeven dat de locatie zich uitstekend leent voor Airsoft waarbij o.a. veiligheid en demografisch aspecten werden meegenomen in deze conclusie. 

De locatie

Op de Langewijk 133 wordt sinds mei 2016 op het gebied van Sport & Recreatie de volgende diensten aangeboden onder de naam Power Jungle: Bootcamp, funktioneel fitness, calisthenics en outdoor gerelateerde activiteiten. Het terrein heeft totaal een oppervlakte van 25.000m2 en ligt verscholen tussen het gemeentepark en industrieterrein kelvinstraat. Op zo’n 70 meter afgelegen van de openbare weg de Langewijk. Het terrein staat rondom in het hekwerk met een toegangshek bij de entree. .
De parkeerruimte (gebroken puin en deel gras) op het terrein biedt ruimte voor ruim 30 auto’s. Alle obstakels en trainingsobjecten bestaan uit duurzaam materiaal zoals, hout, houtsnippers, gras en zand.  Er is een trainingsruimte aanwezig van 190m2 met een lounge, kleedkamers en toiletten. De entree, parkeerplaatsen, looppad een ongeveer 6000m2 van het airsoft terrein is verlicht. Zowel Waterschap Vechtstroom als  Drents waterschap Delta hebben toegang tot het terrein omdat over de hele lengte diverse (pers) leidingen lopen. Deze strook heb ik altijd vrij gelaten en hebben wij een fijne verstandhouding en goede communicatie voor als er (onderhouds) werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 

Downloads

De bijlages worden eerst in de browser geopend.

Heeft u nog vraagtekens?

Hieronder antwoord op mogelijke vragen die zijn ontstaan

Elke sport heeft een maatschappelijke functie maar door de VOG (verklaring van goed gedrag) die men nodig heeft om airsoft te spelen, heeft Airsoft hiermee indirect een extra waarde. De VOG zal een sturende functie hebben voor Jong Volwassenen om normen en waarden in de samenleving na te leven. Geen VOG is geen Airsoft spelen.

Met een airsoftreplica: Een airsoftreplica (ook wel een airsoftapparaat genoemd) is een op een echt wapen lijkende replica. Het schieten gebeurt met biologisch afbreekbare balletjes. Deze balletjes, BB genoemd, worden snel afgebroken in het milieu en voldoen aan de Europese Standaard EN13432 (afbreekbaar /
composteerbaar)

De bond heeft een checklist met allerlei eisen en voorwaarden waar aan een Airsoftterrein moet voldoen. Zo moet er bijvoorbeeld een safe zone worden gemaakt en moet, daar waar geschoten wordt, het veld worden afgezet met minimaal 2 meter hoog winddoek. Vervolgens vindt er minimaal 1 audit plaats en als aan alles is voldaan wordt er een certificaat afgegeven met een officiële vermelding op de NABV website. Ook moet er bewijslast worden geleverd betreft toestemming gemeente en toestemming politie. 

Wij hebben marktonderzoek uitgevoerd door middel  van: bestuderen onderzoek Mulier (zie downloads), opvragen van aantal leden in de regio, interesse poll gestart, airsoft teams uit regio benaderd, geïnformeerd bij politie en defensie en de huidige locaties op de kaart bestudeert.   Er is duidelijk een tekort aan airsoftlocaties, geografisch gezien een sterke positie, meer dan 1200 leden in overijssel (2019), meer dan 600 positieve reacties van airsoftspelers, de politie en defensie zijn geïnteresseerd in de locatie als uitvalbasis voor trainingen.  Er is nog geen concurrentie in de vechtdal streek. De kans van slagen is zeer hoog. We willen deze kans graag pakken.

Sinds de start met mijn sportieve activiteiten op langewijk 133 heb ik goed contact met de buren om me heen. De sfeer en de setting van de Power Jungle is in goede aarde gevallen. De natuurlijke  uitstraling van het terrein is behouden en rekening houden met is altijd gelukt. Mijn airsoft plan heb ik geventileerd in de buurt en is goed ontvangen en is mij succes gewenst. De airsoft setting zal niet veel afwijken van de sport & fitness setting en zal men geen rigoureuze veranderingen gaan ondervinden. 

De zaterdag is binnen de airsoft de algehele wedstrijddag. Van 9:00 – 16:00 geopend in het weekend waarbij op de zaterdag het totaal rond de 100 zal komen te liggen en zondag 50 waarbij voor beide dagen 150 personen het maximum is. Voor doordeweeks zullen we eerst inventariseren wat de animo is om dinsdag- en donderdagavond open te gaan van 18:00 tot 21:00 voor trainingen. Op deze avonden is de schatting: 20 tot 30 personen met als maximum 50 personen.

We hebben er onwijs zin in!

John Mol en Team F.I.S.H.